Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?

Nie wystarczy tylko powstrzymywanie przejawów złego zachowania! „Trzeba wytworzyć w dziecku tyle dobra, aby ono wyparło zło”
(M. Montessori)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Żyjemy w społeczeństwie, wchodzimy w interakcje z innymi osobami, więc nieporozumienia są nieuniknione. Również w szkole, gdzie jednocześnie przebywa tyle dzieci i dorosłych, konflikty pojawiają się bardzo często. Przede wszystkim, dlatego, że każdy jest inny, każdy broni swoich racji, przekonań.
Sytuacje konfliktowe są często źródłem bardzo silnych negatywnych emocji, a te niestety mogą prowadzić do zachowań agresywnych, które nie powinny mieć miejsca.

Szkoła stanowi więc dla dziecka teren ważnych doświadczeń. Podczas rozstrzygania sporów dziecko kształtuje własną osobowość, uczy się tolerancji i pokonywania trudności, radzenia sobie z trudnymi emocjami, z odmiennością – uczy się sztuki komunikacji i kompromisu. To cenna lekcja życia i trening umiejętności społecznych.

W tej sytuacji jedną z najważniejszych kompetencji nauczyciela staje się umiejętność– nie unikania, ale właśnie umiejętność rozwiązywania konfliktów. Nie można bowiem oczekiwać od dzieci, że będą posiadały takie umiejętności, trzeba ich tego systematycznie uczyć.

Udział w szkoleniu pozwoli poznać nauczycielom różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji oraz metody radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciel:

 1. zrozumie mechanizmy trudnych / agresywnych zachowań uczniów,
 2. potrafi przeciwdziałać lub przerwać niepożądane zachowania uczniów,
 3. dowie się, jak prawidłowo przeprowadzić działania interwencyjne,
 4. dowie się, jak radzić sobie z uczniem „przemocowym”,
 5. potrafi w sytuacjach trudnych budować skuteczną komunikację.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie wybranych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów.
 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące a klimat szkoły.
 3. Dyscyplina i ład w klasie – ingerencja w zachowanie uczniów.
 4. Wybrane zachowania przeszkadzające w prowadzeniu lekcji – strategie interwencyjne.
 5. Jak reagować na trudne zachowania uczniów ? – techniki radzenia sobie z problemem.
 6. Prowokacyjne zachowania uczniów – 6 kroków skutecznej interwencji.
 7. Postawa asertywna i komunikacja interpersonalna – alternatywą dla agresji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.