Jak ciekawie prowadzić lekcje z młodzieżą?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W obecnych czasach trudno zainteresować młodych ludzi podczas lekcji. Nie wystarczy im przedstawienie suchych faktów, treści. Potrzebują nowości, interakcji oraz różnych aktywności. Bardzo ważny jest początek zajęć – to niepowtarzalny czas na wzbudzenie zaciekawienia i uwagi uczniów. Jakie metody zastosować podczas dalszej pracy, by to zainteresowanie podtrzymać?
   Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady skutecznej komunikacji z nastolatkami, sposoby wzbudzania zainteresowania oraz metody angażujące młodzież podczas lekcji, zajęć, by omawiane treści były ciekawe.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Głównymi celami szkolenia są:

 1. przybliżenie portretu współczesnego nastolatka;
 2. wyposażenie w wiedzę na temat zasad komunikacji z uczniami oraz sposobów i metod angażujących młodzież podczas lekcji, zajęć.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • wiedzieć będą, kim jest współczesny nastolatek
 • znać będą sposoby wzbudzania zainteresowania u młodzieży
 • wiedzieć będą jak zarządzać uwagą uczniów podczas lekcji, zajęć
 • znać będą metody angażowania uczniów podczas lekcji, zajęć

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Charakterystyka młodzieży w okresie adolescencji.
 2. Świat młodego człowieka – potrzeby, oczekiwania, zainteresowania.
 3. Zasady dobrej komunikacji z młodzieżą.
 4. Język korzyści – jak przedstawiać cele lekcji, zajęć.
 5. Metody angażujące uczniów podczas lekcji, zajęć.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne – 180 min.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Podczas szkolenia online prezentacja będzie udostępniona dla wszystkich uczestników.
Istnieje możliwość konsultacji, zadajemy pytania na czacie i otrzymujemy odpowiedź.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.