Innowacyjne projekty – Jak wykorzystać Serwis Canva w pracy nauczyciela?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Serwis Canva to innowacyjne i proste w obsłudze narzędzie online. Umożliwia tworzenie prezentacji, postów w mediach społecznościowych, plakatów, infografik, zaproszeń i wielu innych, przydatnych dokumentów w formie grafik. Tworzone projekty mogą być udostępniane na stronach internetowych, blogach, w mediach społecznościowych, a także wydrukowane.
   Canva daje też możliwość utworzenia wirtualnej grupy, współpracy członków grupy nad wspólnym projektem i udostępnianie projektów grupie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik zna możliwości usługi Canva.
 2. Uczestnik potrafi tworzyć projekty dedykowane do szkoły z wykorzystaniem szablonów.
 3. Słuchacz wykorzystuje swoje pomysły by tworzyć innowacyjne projekty.
 4. Uczestnik zapisuje i udostępnia projekty na potrzeby uczniów i rodziców.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Poznanie serwisu Canva i jego podstawowych możliwości.
 2. Tworzenie konta dla nauczycieli w serwisie Canva w programie darmowym.
 3. Tworzenie atrakcyjnych projektów z wykorzystaniem dostępnych szablonów.
 4. Mój projekt własny, który wykorzystam do pracy z uczniami.
 5. Narzędzia Canva w rozwijania kreatywności uczniów.
 6. Wykorzystanie projektów Canvy w promocji placówki.
 7. Zapisanie projektów i możliwości udostępniania.
 8. Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę podczas szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

 1. Forma tradycyjna – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 3. Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.