INDYWIDUALIZACJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA

„Jeżeli nauczyciel chce nauczyć Jasia matematyki, to musi znać matematykę i…Jasia” (J. Tarnowski)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szybki rozwój nauki i techniki sprawia, że wymagania szkoły gwałtownie rosną i wielu uczniów nie może im sprostać – nie są w stanie w pełni opanować danych treści programowych (nawet mimo braku dysfunkcji rozwojowych). Pojawiają się wówczas problemy szkolne zwane niepowodzeniami lub trudnościami szkolnymi. Mogą objawiać się lękiem, frustracją, apatią, co prowadzi do edukacyjnej porażki.

Poprawienie wyników uczenia się, możliwe jest dzięki wykorzystaniu indywidualnych właściwości uczącego się i zwiększaniu jego indywidualnych możliwości (kompetencji). To właśnie jest główny cel stawiany przed indywidualizacją nauczania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 • dowiedzą się, jakie indywidualne cechy uczniów są ważne w danej sytuacji edukacyjnej,
 • potrafią obserwować i rozpoznać możliwości pracy uczniów,
 • poznają różne poziomy i sposoby indywidualizacji,
 • poznają narzędzia sprzyjające indywidualizacji nauczania,
 • będą umieli dostosować wymagania do potrzeb i możliwości uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne regulujące indywidualizację procesu nauczania.
 2. Poznać, żeby zrozumieć ucznia – czyli jak rozpoznać indywidualne potrzeby?
 3. Informacja zwrotna jako sposób indywidualnego podejścia do każdego ucznia.
 4. Różne poziomy indywidualizacji – indywidualizacja w systemie klasowo-lekcyjnym.
 5. Sposoby dostosowania wymagań dla uczniów, którzy mają trudności edukacyjne.
 6. Praca z uczniem z SPE – na wybranych przykładach.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.