You are currently viewing Ile dzieci w oddziale od 21 marca 2022 roku?

Ile dzieci w oddziale od 21 marca 2022 roku?

 • Post category:Artykuły

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645)  określa liczbę  dzieci i uczniów w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy.
  Przepis stosuje się  również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klasy I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą może być zwiększona o nie więcej niż:
  1) 3 uczniów będących obywatelami Ukrainy – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;
  2) 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.
 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy
 2. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy
 3. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w klasie łączonej w:
  1) szkole podstawowej specjalnej,
  2) szkole ponadpodstawowej specjalnej,
  3) szkole podstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej,
  4) szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej
  może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy.

 

 1. W roku szkolnym 2021/2022:
  1) liczba uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy;
  2) liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela,  może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy;
  3) liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela,  może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy.