Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Długotrwała izolacja społeczna, nauka zdalna spowodowana pandemią COVID – 19 przyczyniła się do znacznego obniżenia kondycji psychicznej uczniów, zaburzeń nastroju, pogorszenia relacji rówieśniczych, wzrostu zachowań ryzykownych, nadużywania korzystania z internetu. Dla wielu młodych ludzi były to doświadczenia, z którymi nie poradzili sobie za pomocą dotychczasowych strategii w sytuacjach trudnych i przeżywają kryzysy. Stąd niezwykle ważna jest odpowiednia pomoc osób dorosłych – rodziców, nauczycieli, specjalistów w konstruktywnym poradzeniu sobie przez uczniów z sytuacją kryzysową.
   Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak rozpoznać ucznia w sytuacji kryzysowej, jak dobierać adekwatne strategie pomocy, jak prawidłowo przeprowadzić interwencję kryzysową oraz jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałej izolacji społecznej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnik:

  • potrafi zidentyfikować ucznia w sytuacji kryzysowej
  • zna rodzaje sytuacji kryzysowych przeżywanych przez uczniów
  • potrafi dobrać adekwatne strategie i sposoby pomocy
  • wie jak pracować z uczniami po długotrwałej izolacji społecznej

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka sytuacji kryzysowych i ich wpływ na psychikę dziecka, nastolatka.
  2. Symptomy świadczące o przeżywaniu kryzysu przez ucznia.
  3. Schemat, strategie i sposoby pomocy dziecku w sytuacji kryzysowej.
  4. Współpraca z rodzicami dziecka w sytuacji kryzysowej.
  5. Wytyczne do pracy z uczniami po długotrwałej izolacji społecznej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.