Jak wykorzystać gry w edukacji szkolnej i domowej?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Polska edukacja w dniu dzisiejszym stoi przed wieloma wyzwaniami. Bardzo dynamiczny rozwój technologii cyfrowej, pojawienie się e-świata i wirtualnej jego odmiany zmienił zupełnie rzeczywistość młodych ludzi. Szkoła dąży do tego aby jak najlepiej edukować młodych w kierunku „opanowania” realiów teraźniejszości i jak najlepszego przygotowania do kreowania przyszłości. Szkolenie to pozwoli na umiejętne i adekwatne do potrzeb młodego pokolenia w XXI wieku wykorzystanie zasobów „cyber-przestrzeni” w edukacji. Ponad to uczestnicy zyskają szeroką wiedzę na temat zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik zapozna się z rynkiem gier komputerowych, jego ewolucją i wpływem na młodych odbiorców.
 2. Uczestnik pozna charakterystykę świata gier w kontekście szkodliwości i zalet. 
 3. Uczestnik potrafi zastosować właściwe gry i aplikację w odniesieniu do możliwości uczniów oraz infrastruktury placówki.
 4. Uczestnik potrafi zdiagnozować uczniów w kontekście nowych form uzależnień i dostosowania mechaniki gry do potrzeb grupy.
 5. Uczestnik jest w stanie zastosować Game Based Learning i metody Grywalizacyjne w procesie nauczania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Platformy i źródła gier edukacyjnych.
 2. Wpływ gier komputerowych na społeczeństwo XXI wieku.
 3. Wyszukiwanie wartościowych edukacyjnie gier i programów. 
 4. Wykorzystanie gier i aplikacji na poszczególnych przedmiotach.
 5. Elementy gamifikacji w nauczaniu metodą GBL.
 6. Problematyka nieprawidłowego korzystania z gier i programów.
 7. Gry komputerowe jako symulacja zagadnienia.
 8. Gry komputerowe jako innowacja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.