Finansowanie zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa, prawa i obowiązki nauczycieli.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi finansowania zadań szkoły. Zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej w aspekcie pracy nauczycieli. Bardzo szczegółowe zostaną omówione prawa i obowiązki nauczycieli, ze wskazaniem podstaw prawnych oraz zasady wynagradzania nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące finansowania wycieczek szkolnych, ubezpieczeń uczniów i zbiórek pieniężnych.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

  1. zapoznanie z przepisami prawa w zakresie finansowania zadań szkoły i kontroli zarządczej
  2. poznanie praw i obowiązków nauczycieli wynikających z obowiązujących przepisów prawa
  3. poznanie zasad wynagradzania nauczycieli
  4. poznanie zasad finansowania wycieczek szkolnych

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Finansowanie działalności szkoły w świetle ustawy o finansach publicznych – podstawa wydatkowania środków publicznych – zaciąganie zobowiązań w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  2. Co nauczyciel wiedzieć powinien o kontroli zarządczej
  3. Prawa i obowiązki nauczycieli
  4. Wynagradzanie nauczycieli a czas pracy
  5. Zawieranie umów ubezpieczeniowych
  6. Finansowanie wycieczek szkolnych, zbiórki pieniężne na terenie szkoły

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.