You are currently viewing ,,Edukacja z wojskiem’’

,,Edukacja z wojskiem’’

 • Post category:Artykuły

,,Od przedszkolaka  do seniora każdy z nas musi być gotowy na różne wyzwania. Nie brakuje sytuacji zagrożenia każdego dnia, a są nimi klęski żywiołowe, kryzysy, różnego rodzaju stany zagrożenia, wypadki. To wszystko dotyka nas gdziekolwiek jesteśmy. Szkoła jest po to, by dawać uczniom niezbędną wiedzę i umiejętności, także wobec sytuacji zagrożenia.’’ – powiedział  wicepremier Władysław Kosiniak -Kamysz podczas inauguracji pilotażu programu ,,Edukacja z wojskiem’’ dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowały i będą wspólnie realizować program edukacyjno – obronny. ,,Doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wprowadzić edukację o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, np. poprzez udzielanie pierwszej pomocy’’ – rekomendował nowe przedsięwzięcie wicepremier.

Głównym celem programu jest:

 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
 • kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
 • poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
 • nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
 • wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
 • nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Programem zostanie objętych 3,5 tysiąca szkół w całej Polsce. Zgodnie z zapowiedzią szefowej resortu edukacji szkolenia w formie trzygodzinnych bloków zajęciowych dostosowanych do wieku młodzieży i potrzeb danego regionu odbędą się w terminie 6 maja – 20 czerwca bieżącego roku. Program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych. Wyłączenie dotyczy ósmoklasistów oraz uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Szkolenia mają połączyć teorię z praktyką:

 • część teoretyczna w wymiarze 1 godziny lekcyjnej;
 • część praktyczna w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Wymiar jednej godziny lekcyjnej zajęć wynosi 45 minut.

 Zakres treściowy obejmuje:

 • wojskowość;
 • obronność;
 • bezpieczeństwo;
 • pomoc medyczną;
 • obronę cywilną.

Zajęcia będą prowadzone przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej. Wsparcie administracyjne i organizacyjne będzie po stronie szkoły, która zostanie wyłoniona do udziału w przedsięwzięciu.  Zajęcia odbywać się będą w tej szkole w czasie trwania zajęć edukacyjnych i będą realizowane wyłącznie w jednym oddziale tej szkoły. Podczas zajęć obecny będzie nauczyciel danej szkoły. Będzie on odpowiedzialny za uczniów i ich bezpieczeństwo. Na udział uczniów potrzebna będzie zgoda ich rodziców, w przypadku uczniów pełnoletnich – zgoda ich samych.

Więcej informacji w Komunikacie z 17 kwietnia 2024 roku.

Źródło:

 • Komunikat Ministra Edukacji z dnia 17 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwa ,,Edukacja z wojskiem’’
 • gov.pl