Dziennik elektroniczny w pracy nauczyciela i szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Dziennik elektroniczny w pracy nauczyciela i szkoły jest podstawą funkcjonowania placówki. Poznanie zasad pracy w dzienniku elektronicznym zarówno jako administrator, dyrektor, wychowawca i nauczyciela zapewni szkole sprawne koordynowanie zadań w placówce. Ponieważ dziennik ułatwia codzienną pracę nauczyciela i wychowawcy dlatego jego możliwości powinny być znane każdemu nauczycielowi.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznają szczegółowe zasady i organizację pracy w dzienniku elektronicznym.
 2. Poznają zadania administratora, wychowawcy, nauczyciela.
 3. Będą wiedzieli jak dokonać korekty wpisów i błędów w dzienniku.
 4. Wprowadzą rozkłady materiału i przyporządkują do oddziału.
 5. Potrafią wykorzystać zestawienia i wydruki w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z możliwościami pracy w dzienniku elektronicznym UONET+
 2. Zapoznanie z zadaniami administratora systemu.
 3. Przedstawienie i szczegółowe omówienie zadań nauczycieli i wychowawców.
 4. Monitorowanie wpisów w dzienniku i korekta błędów.
 5. Wprowadzanie rozkładów materiału.
 6. Zapoznanie z możliwościami nadzoru dyrektora szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.