Dziecko w świecie zasad – czyli określanie granic?

Nie wystarczy tylko powstrzymywanie przejawów złego zachowania!
„Trzeba wytworzyć w dziecku tyle dobra, aby ono wyparło zło”
(M. Montessori)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Małe dziecko uczy się świata, w którym przyszło mu żyć. To dorośli powinni mu tłumaczyć, pokazywać, jakie reguły rządzą w otaczającej go rzeczywistości. Jasne, oczywiste, niepodważalne zasady dają maluchom poczucie bezpieczeństwa, wyznaczają przestrzeń,
w której dziecko może się poruszać. To reguły sprawiają, że chaotyczny świat staje się przewidywalny.
Gdy dziecko nie słucha powtarzanych przez rodziców czy wychowawców komunikatów, reaguje złością lub agresją – to oznacza, że bardzo potrzebuje jasno wyznaczonych zasad. Chce, by dorośli powiedzieli mu, co jest dobre, a co złe, wytyczyli granicę, której nie może przekroczyć.
Dzieci wpadają w histerię, wymuszają, bo tylko tak mogą sprawdzić, dowiedzieć się, czy dana zasada jest ważna, czy można ją zlekceważyć, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji. Dorośli, którzy nie są w stanie wyegzekwować postępowania zgodnie
z zasadami, nie dają dziecku poczucia bezpieczeństwa. Tu właśnie rodzi się powód wielu problemów wychowawczych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

  1. zrozumie mechanizmy trudnych zachowań dzieci,
  2. potrafi przeciwdziałać lub przerwać niepożądane zachowania,
  3. dowie się, jak prawidłowo przeprowadzić działania interwencyjne,
  4. potrafi w sytuacjach trudnych budować skuteczną komunikację.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. „Bezstresowe” wychowanie czyli świat bez zasad.
  2. Dziecięce kłamstwa i fantazje – jak postawić granicę?
  3. Kary i nagrody – bariery i pułapki dyscyplinowania.
  4. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami dziecka?
  5. Trudne zachowania dzieci – histeria, agresja, ignorowanie poleceń.
  6. Jak zachęcić dziecko do współpracy?

ADRESACI SZKOLENIA:

szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń 

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.