You are currently viewing Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

 • Post category:Artykuły

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – Dz. U. poz. 587 i 950.

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2024 r. mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego prowadzące:
  a) szkoły podstawowe – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII,
  b) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – na wszystkich uczniów klas realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas II, V i VIII szkoły podstawowej;
 2. szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 910), które weszło w życie z dniem 15 maja 2023 r., maksymalna kwota dotacji celowej obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 99 zł na ucznia  w przypadku klas I–III;
 2.  podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
  a) 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  b) 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
  c) 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi:

 • do 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz
 • do 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Przewidziano trzy terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę, który ma jej udzielić:

 • do 3 czerwca (w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 6 maja);
 • do 8 sierpnia (w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 7 maja do dnia 11 lipca);
 • do 14 października (w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września).

 W projekcie  wskazano  1 kwietnia 2024 r. jako datę wejścia w życie rozporządzenia. Określono także nowe formularze, na jakich można się ubiegać o dotacje.

Źródło:  legislacja.rcl.gov.pl