Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Z wielu różnych badań (np. prowadzonych przez IBE) wynika, iż klimat szkoły, klasy, relacje rówieśnicze i z nauczycielami mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie uczniów, a tym samym na ich zaangażowanie w proces dydaktyczny i osiągnięcia szkolne. Dlatego tak ważne jest zadbanie o prawidłowe budowanie relacji rówieśniczych w klasach, by dzieci wzajemnie wspierały się i pomagały sobie a nie wykluczały i dokuczały. Szkolenie ma przybliżyć nauczycielom, wychowawcom jak budować dobry zespół klasowy, sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  • uświadomią sobie wagę wpływu rówieśniczego na samopoczucie, motywację i zachowania ucznia w szkole
  • wiedzieć będą jak diagnozować relacje rówieśnicze
  • znać będą metody i sposoby skutecznej integracji grupy klasowej

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka relacji rówieśniczych.
  2. Uczniowie zagrożeni wykluczeniem z grupy rówieśniczej – konsekwencje psychologiczne wykluczenia.
  3. Diagnoza relacji rówieśniczych w klasie.
  4. Zasady budowania zespołu klasowego.
  5. Metody i sposoby na integrację klasy. Praktyczne przykłady i dobre praktyki.
  6. Wpływ relacji rówieśniczych na wyniki w nauce – przytoczenie wyników badań.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.