Mowa nienawiści w sieci, a bezpieczeństwo uczniów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Gry komputerowe, komunikatory i świat sieci stały się aksjomatem w rzeczywistości młodego człowieka. Wartość dochodów opartych o technologie przekracza znacznie dochody rynku filmowego i muzycznego razem wziętych. Do słownika młodego człowieka na bieżąco przedostaje się słownictwo oparte o gry i nowe formy komunikacji, które często dla nauczycieli i rodziców jest niezrozumiałe. Pojawiają się nowe formy agresji, uzależnień oraz „zakamarków”, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na rozwój ucznia. Szkolenie to ma na celu zaznajomienie uczestników z negatywną sferą Internetu i gier, z zagrożeniami jakie mogą za sobą nieść, metodami przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik jest w stanie rozpoznać i zdiagnozować negatywny wpływ korzystania z zasobów sieciowych u uczniów.
 2. Uczestnik rozpoznaje źródła problemów i metody skutecznego ich rozwiązania.
 3. Uczestnik wzmacnia stanowczo wiedzę z zakresu współczesnej pedagogiki i dydaktyki w materii immersji świata cyfrowego.
 4. Uczestnik poznaje charakterystykę świata on-line w kontekście fake news, gier i cyfrowej komunikacji i jest w stanie rozpoznać zachowania ryzykowne.
 5. Uczestnik jest w stanie wskazać uczniom i rodzicom szkodliwe cechy programów i ich źródeł.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Źródła gier, stron, aplikacji o wysokim stopniu zagrożenia.
 2. Uzależnienia, problemy, dysfunkcje związane z aplikacjami, stronami i grami.
 3. Charakterystyka obecnej „wojny pokoleń” .
 4. Język „sieci” i nomenklatura świadcząca o występowaniu potencjalnych zagrożeń.
 5. Tytuły gier oraz stron potencjalnie groźnych.
 6. Metody pracy z uczniem „uzależnionym”.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.