Co jest ważne podczas pracy w świetlicy?

Szanowni Państwo.

   Szkoły pracujące w reżymie sanitarnym opracowały różne regulaminy czy procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów. To było trudne zadanie,
w szczególności biorąc pod uwagę warunki lokalowe, środowiskowe, niekiedy brak zrozumienia ze strony rodziców. Szczególnie trudna okazała się praca w świetlicy.
   Podczas szkolenia „Praca świetlicy szkolnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Organizacja, zadania, dokumentowanie” przeanalizujemy
procedury obowiązujące w pracy świetlicy ale również omówimy zadania nauczycieli świetlicy, sposób realizacji tych zadań, tworzenie planów pracy, wypełniania dokumentacji czy wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu uatrakcyjnienia zajęć.
   Szkolenie prowadzone będzie zarówno w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego jak i online, po zasięgnięciu Waszej opinii.

Osoba prowadząca to doświadczony wykładowca, pedagog, pełniąca różne funkcje kierownicze w szkole, pełna ciekawych i twórczych pomysłów.

Informacje znajdzie na stronie www.eduhalina.pl oraz wyślemy na e -maila.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze scenariuszem tego szkolenia.

Praca świetlicy szkolnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Organizacja, zadania, dokumentowanie.