Bezpieczny przedszkolak - w świetle prawa oświatowego i podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przypomnienia sobie zasad, wymogów i obowiązków dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, określonych w ustawie – Prawo oświatowe, rozporządzeniach, podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w kontekście powinności etycznych. Zostaną omówione zadania nauczycieli dotyczące edukacji w zakresie bezpieczeństwa i przykładowe procedury reagowania w sytuacjach trudnych.
Uczestnicy poznają zasady odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dzieci.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, w tym przykładowe procedury.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. przypomną sobie podstawowe zasady bhp wynikające z prawa oświatowego
 2. poznają zasady odpowiedzialności prawnej
 3. poznają konkretne przykłady działań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. O bezpieczeństwie w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i rozporządzeniach.
 2. Obowiązki nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego.
 3. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa:
  1) fizycznego;
  2) psychicznego, w tym o zagrożeniach w internecie;
  3) przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 4. Współpraca z rodzicami w zakresie zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa.
 5. Profilaktyka wypadkowa.
 6. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu.
 7. Zadania przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, w tym przykładowe procedury.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.