Bezpieczne i efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Bezpieczne i efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych to bardzo ważne zadanie nauczyciela, ucznia i rodzica placówki. Zadaniem nauczycieli jest zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Włączamy te działania do programu wychowawczo-profilaktycznego, do planu pracy wychowawcy klasowego. Podczas tego szkolenia pokażemy Państwu jak efektywnie korzystać z narzędzi cyfrowych, aby usprawnić i uatrakcyjnić proces edukacyjny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Poznają i przypomną sobie zasad korzystania z narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w kształceniu na odległość.
 2. Będą wiedzieli jak wykorzystać w procesach edukacyjnych narzędzia cyfrowe w kształceniu na odległość.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Bezpieczeństwo w kształcenia na odległość.
 2. Dostępne narzędzia cyfrowe. Platformy w kształceniu na odległość np. GSuite czy Microsoft365?
 3. Korzystanie z poczty email.
 4. Praca z dyskiem wirtualnym.
 5. Praca z pakietem biurowym i udostępnianie plików w aplikacjach np. Word, Excel, PowerPoint i inne. Tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych i ich udostępnianie.
 6. Obsługa aplikacji do tworzenia testów i formularzy.
 7. Prowadzenie lekcji online metodą synchroniczną. Przygotowanie rozmowy video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim. Udostępnianie plików podczas rozmowy.
 8. Prowadzenie lekcji metodą asynchroniczną. Korzystanie z dostępnych usług np. OneNote lub Classroom.
 9. Wykorzystanie innych dostępnych usług wspierających kształcenie na odległość, np. Dziennik elektroniczny, Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.