Zagrożenia w szkole: procedury a bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Bezpieczeństwo na terenie szkoły to nieustająco ważny temat. Nauczyciele powracają do przepisów prawa oświatowego i regulacji wewnątrzszkolnych, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas ich pobytu w szkole. Do ich zadań należy m.in. obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, wezwanie w razie konieczności zespołu ratownictwa medycznego oraz powiadomienie rodziców. Sposobem na pogłębienie spojrzenia jest analiza wyroków sądowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole. Bezpieczeństwo to także dokumentowanie: sporządzanie protokołu powypadkowego i notatki służbowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik zna obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
  2. Słuchacz rozumie znaczenie działań profilaktyczno-wychowawczych.
  3. Uczestnik potrafi tworzyć i korzystać z właściwych procedur.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Bezpieczeństwo w prawie oświatowym.
  2. Rozwiązania organizacyjne i działania profilaktyczno-wychowawcze.
  3. Przykładowe działania zapewniające bezpieczeństwo.
  4. Tworzenie procedur na wypadek zagrożeń.
  5. Obowiązki nauczycieli służące zapewnianiu bezpieczeństwa.
  6. Budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa; od diagnozy do ewaluacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.