Zmiany w regulaminie pracy i dokumentacji wewnątrzszkolnej w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestniczy szkolenia zostaną zapoznani z najważniejszymi zmianami w prawie pracy, które nastąpiły w związku z wdrożeniem dyrektyw unijnych.
Do tych zmian należy zaliczyć kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej, uregulowanie zasad prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców, wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance), wdrożenie dyrektywy UE 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy informacyjnej).
Po wejściu w życie zmian w Kodeksie, pracodawca jest zobowiązany do dokonania zmian w dokumentach wewnętrznych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:

 1. zapoznanie ze zmianami w ustawie Kodeks pracy wynikającymi implementacji w polskim prawie pracy dyrektywy work-life balance i tzw. dyrektywy informacyjnej;
 2. omówienie zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w Kodeksie pracy, między innymi w związku z:
  1) dyrektywą work-life balance;
  2) tzw. dyrektywą informacyjną;
  3) pracą zdalną.
 2. Zmiany w Kodeksie a nowelizacja regulaminu pracy.
 3. Procedury prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników.
 4. Praca zdalna w prawie pracy i prawie oświatowym.
 5. Procedury zgłaszania naruszeń prawa.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.