Zmiany w prawie oświatowym i Kodeksie pracy – kompetencje i obowiązki dyrektora w świetle zmian.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w prawie w związku z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniającą ustawę – Prawo oświatowe i inne ustawy, a także planowane zmiany w Kodeksie pracy, między innymi w związku z tzw. dyrektywą informacyjną i dyrektywą work-life balance.
Zostaną omówione również planowane zmiany w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela, w tym dotyczące odpowiedzialności prawnej dyrektora.
Uczestnicy szkolenia otrzymają projekty dokumentów, o których mowa w dyrektywie o ochronie sygnalistów.
Będzie możliwość zadawania pytań i konsultacji po zakończeniu szkolenia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia pozna między innymi:

 1. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniającą ustawę – Prawo oświatowe
 2. planowane zmiany w Kodeksie pracy w związku z dyrektywami unijnymi
 3. planowane zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w ustawie Prawo oświatowe, w tym m.in.:
  1) skutki niezrealizowania zaleceń organu sprawującego
  2) zmiany w procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  3) nowe uprawnienia kuratora oświaty
  4) opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego
  5) zawieszenie zajęć w przedszkolu/szkole i nauczanie zdalne
 2. Planowane zmiany w Kodeksie pracy, między innymi w związku z:
  1) dyrektywą work-life balance
  2) tzw. dyrektywą informacyjną
  3) pracą zdalną
 3. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela
 4. Planowane zmiany w prawie oświatowym.
 5. Obowiązki pracodawcy w związku z dyrektywą o ochronie sygnalistów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 min)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.