Zmiany w nadzorze pedagogicznym w związku z organizacją pracy szkoły w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w planie nadzoru, sposoby ich wprowadzania oraz nowe rozwiązania, możliwe do realizacji w tym roku szkolnym.

OPIS TEMATU:

   Niezależnie od organizacji pracy szkoły w trybie stacjonarnym, hybrydowym czy zdalnym, dyrektor jest zobowiązany do realizacji zadań ujętych w planie nadzoru. Jeżeli pewnych zadań ze względu na stan epidemii nie jesteśmy w stanie zrealizować należy wprowadzić zmiany
i poinformować o tym radę pedagogiczną.
   Podczas szkolenia przeanalizujemy z Państwem plan nadzoru i zaproponujemy zmiany, które są niezbędne. Podpowiemy czym zastąpić zadania, których nie uda się zrealizować ze względu na trójmodułowy wariant pracy szkoły. Przedstawimy ciekawe rozwiązania i wskażemy kierunki tych zmian. Podamy też przygotowane wzory druków i inne dokumenty, które pomogą dyrektorowi zrealizować zadania wynikające z nadzoru, zapewnić wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia wie, jakie zmiany należy wprowadzić w planie nadzoru ze wzglądu na trudności dotyczące trójmodułowej organizacji pracy szkoły.
 2. Słuchacz potrafi wprowadzić zmiany i opracować nowe rozwiązania pod kątem wysokiej jakości pracy szkoły.
 3. Potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 4. Wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przypomnienie zadań dyrektora i kadry kierowniczej w tworzeniu planu nadzoru.
 2. Analiza planu nadzoru i najistotniejszych zmian w jego sprawowaniu.
 3. Przykłady wprowadzonych zmian w poszczególnych formach nadzoru.
 4. Nowa tematyka ewaluacji wewnętrznej, podanie gotowych rozwiązań w zakresie projektu ewaluacji.
 5. Omówienie przykładowych narzędzi do ewaluacji.
 6. Przykładowe opracowania rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej.
 7. Kontrola przestrzegania przepisów prawa – nowe rozwiązania.
 8. Obserwacje zajęć prowadzonych zdalnie i stacjonarnie – omówienie arkuszy.
 9. Monitorowanie pracy szkoły – niezbędne zmiany.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.