Zastosowanie pakietu ms microsoft office 365 w nauczaniu zdalnym.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w okresie panującej pandemii przewiduje nowe możliwości: oprócz nauczania tradycyjnego także nauczanie zdalne w całej placówce czy też hybrydowe (nauczanie tradycyjne i częściowo zdalne). Decyzję o przejściu placówki w tryb nauczania zdalnego lub hybrydowego podejmuje dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zgodzie organu prowadzącego. Aby móc właściwie realizować nauczanie zdalne dyrektor wspólnie z nauczycielami określa sposoby, metody, formy, zakres podstawy programowej, a nawet czas trwania zajęć. Do prowadzenia nauczania w formie zdalnej bardzo przydatnym narzędziem jest platforma MS Office 365.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznanie zasad pozyskania pakietu MS Office 365 w wersji edukacyjnej.
 2. Nabranie umiejętności korzystania z podstawowych elementów składowych pakietu MS Office 365.
 3. Korzystanie z możliwości pracy zespołowej.
 4. Zastosowanie aplikacji Teams do prowadzenia zadanego nauczania i kontaktu video z uczniami i rodzicami

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ogólna budowa pakietu MS Office 365.
 2. Pozyskanie pakietu przez placówkę.
 3. Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
 4. Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych i ich udostępnianie.
 5. Usługa OneDrive.
 6. Obsługa aplikacji Forms.
 7. Microsoft Teams: zakładanie zespołu, tworzenie zadań, zarządzanie zespołem.
 8. Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.
 9. Podsumowanie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

 1. Forma tradycyjna – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting przy dostępie prze każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 3. Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.


Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.