Wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce systemu oświaty, w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami wykonywania zadań w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w świetle standardów Ministra Finansów. Zostanie omówiony zakres stosowania tych standardów w jednostce systemu oświaty.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady corocznego dokumentowania wykonywania kontroli zarządczej przez kierownika jednostki.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: arkuszy samooceny pracowników, arkusza samooceny sporządzanej przez kierownika jednostki, raportu z przeprowadzonej samooceny, arkuszy analizy ryzyk, także w kontekście ochrony danych osobowych. Uczestnik otrzyma również wzory zarządzeń dyrektora wprowadzających ww. dokumenty.
Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. sprawowania kontroli zarządczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane zapisy ustawy o finansach publicznych i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
  2. Sprawowanie kontroli zarządczej – cele i zasady.
  3. Coroczna samoocena kontroli zarządczej.
  4. Coroczna analiza ryzyk pracowników.
  5. Omówienie wzorów proponowanych dokumentów dot. sprawowania kontroli zarządczej

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.
Jeżeli potrzebujecie Państwo kompleksowego przygotowania dokumentów dotyczących kontroli zarządczej to w ramach rady pedagogicznej jesteśmy w stanie przygotować je dla Państwa, po uprzednim umówieniu się.