Wicedyrektor liderem ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w szkole/placówce. Sprawne przeprowadzenie, opracowanie wyników i realizacja wniosków.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo liczne projekty ewaluacji, w tym dotyczące ewaluacji pracy zdalnej, oraz przykładowe ankiety.

OPIS TEMATU:

   Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2020/21. Powoli zaczniemy podsumowywać nasze działania w zakresie nadzoru. Będziemy przedstawiać radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Pracując zdalnie nie zawsze mogliśmy zrealizować zadania, które wpisaliśmy do planu nadzoru. Nikt jednak nie zwalnia dyrektora z ich realizacji.
   Dlatego podczas szkolenia podpowiemy jak sprawnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną – nawet jeszcze teraz w maju. Przedstawimy gotowe projekty ewaluacji wewnętrznej, narzędzia do badań. Omówimy propozycję opracowania wyników i wniosków mających podnosić jakość pracy szkoły/placówki.
   Postaramy się pomóc dyrektorom w realizacji tego ważnego zadania, w sposób sprawny i zgodny z przepisami prawa. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy wiedzą jak krok po kroku przeprowadzić ewaluację wewnętrzną.
 2. Potrafią opracować projekt ewaluacji dotyczący zagadnień ewaluowanych w placówce.
 3. Wiedzą w jaki sposób przełożyć wyniki i wnioski na zadania do realizacji oraz ocenić ich efektywność.
 4. Poznają procedury ewaluacji zewnętrznej i potrafią wypromować działania szkoły.
 5. Dowiedzą się, jak nadzór wicedyrektora i dyrektora nad ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną może przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz trwałych zmian w jej funkcjonowaniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. EWALUCJA WEWNĘTRZNA

 1. Omówienie głównych założeń dotyczących ewaluacji wewnętrznej:
  a) pojęcie ewaluacji
  b) ewaluacja w prawie oświatowym.
  c) główne zadania dotyczące sprawnej ewaluacji.
 2. Etapy ewaluacji.
  a) planowanie ewaluacji
  b) realizacja
  c) podsumowanie
 3. Budowa projektu, harmonogramu i raportu ewaluacji – szczegółowa analiza.
 4. Omówienie wymagań wobec szkół i placówek zawartych w rozporządzeniu MEN (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2198)
 5. Przedstawienie projektów ewaluacji do wymagań zawartych w rozporządzeniu, kierunków polityki oświatowej państwa oraz innych zagadnień istotnych dla szkoły.
 6. Metody, techniki i narzędzia –przykładowe rozwiązania.
 7. Opracowanie wyników ewaluacji wewnętrznej.
 8. Przełożenie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej na zadania do realizacji – propozycje różnych rozwiązań.

II. EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

 1. Omówienie głównych założeń ewaluacji zewnętrznej.
 2. Analiza przykładowych narzędzi do ewaluacji zewnętrznej.
 3. Rola wicedyrektora i nauczycieli w podniesieniu jakości pracy szkoły oraz trwałych zmian w jej funkcjonowaniu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.