Ważne zadania kadrowe dyrektora w nowym roku szkolnym 2022/23.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szkolenie jest szczególnie polecane dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku, ale nie tylko, ponieważ znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek prawidłowego nawiązania stosunku pracy i uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania pracowników pedagogicznych i samorządowych, w tym rodzajami wymaganych do zatrudnienia dokumentów. Będzie możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia akt osobowych w świetle ostatnich zmian w prawie, zasadami ewidencjonowania czasu pracy oraz uprawnieniami pracowniczymi.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi ze zmian w Kodeksie pracy.
Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów karowych

Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:

 1. poznanie warunków prawidłowego sporządzania umów nawiązujących stosunek pracy
 2. poznanie zasad przyznawania uprawnień pracowniczych
 3. poznanie zasad prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela:
  1) warunki zatrudnienia;
  2) umowa przez mianowanie;
  3) zawieranie umów na czas nieokreślony;
  4) zawieranie umów na czas określony;
  5) przekształcenie stosunku pracy;
  6) porozumienie zmieniające.
 2. Prowadzenie akt osobowych pracownika w świetle zmian w Kodeksie pracy – czas pracy, ewidencja czasu pracy.
 3. Nowe uprawnienia pracownicze w związku ze zmianami w Kodeksie pracy.
 4. Urlopy pracownicze:
  1) urlop wypoczynkowy
  2) urlop uzupełniający
  3) urlop dla poratowania zdrowia
  4) urlop „szkoleniowy”
  5) inne dni wolne
  6) urlop bezpłatny
 5. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach, w tym służba przygotowawcza, oceny okresowe.

ADRESACI SZKOLENIA:

szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.