POZYTYWNA DYSCYPLINA jako sposób na poprawę zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.

„Zapomnij o tym niemądrym przekonaniu, że aby dziecko zachowywało się lepiej, najpierw musimy sprawić, by poczuło się gorzej.”

/ J. Nelsen/

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jak redukować niepożądane zachowania dzieci i co robić, gdy już wystąpią?

To podstawowe pytanie, które każdego dnia powraca w pracy wychowawców przedszkola. Najczęściej sięgają wtedy po repertuar upomnień i kar.

Karanie może przynieść szybki rezultat, lecz gdy spojrzymy na takie działania przez pryzmat długofalowych skutków, to okazuje się, że kary kryją w sobie wiele pułapek, podobnie jak wyciąganie konsekwencji. W obu przypadkach cel jest ten sam: zniechęcić dziecko do zachowań, które nie są akceptowane. Podążając tą drogą, dziwimy się, że na dłuższą metę nie przynosi to oczekiwanych rezultatów.

Alternatywą jest PD (Pozytywna Dyscyplina) – metoda wychowawcza, która swoją skuteczność opiera na poczuciu przynależności i znaczenia, empatii oraz współpracy. Wspiera samodzielność, koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań i uczeniu się na błędach. Pozwala odkryć dzieciom jak bardzo są zdolne i kompetentne.

PD to najlepsze metody i narzędzia do wychowania dzieci bez przemocy, co obecnie idealnie wpisuje się w działania podejmowane przez placówki oświatowe w ramach realizacji standardów ochrony dzieci przed przemocą.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • dowiedzą się, jak interpretować niepożądane zachowania dzieci i na nie reagować;
 • dowiedzą się, czym jest Pozytywna Dyscyplina;
 • poznają podstawowe zasady pozytywnego dyscyplinowania przedszkolaków;
 • zdobędą wiedzę na temat metod i narzędzi wychowania dzieci bez przemocy;
 • będą umieli zastosować wybrane narzędzia PD w różnych trudnych sytuacjach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pozytywna dyscyplina jako alternatywa dla nagród i kar w procesie wychowania.
 2. Kolejność urodzenia i jej wpływ na zachowania i funkcjonowanie dzieci.
 3. Błędne cele wychowawcze w przedszkolu i w domu.
 4. Emocje i sztuka komunikacji w kontaktach z przedszkolakami.
 5. Zachęta i przynależność jako sposób budowanie własnej wartości dziecka.
 6. Spotkania rodzinne i grupowe dla przedszkolaków.
 7. Pozytywna dyscyplina – wybrane narzędzia i przykłady ich zastosowania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektor

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia