Zmiany w prawie pracy w 2023 r. a zatrudnianie pracowników na stanowiskach pedagogicznych i samorządowych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek prawidłowego nawiązania stosunku pracy i uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania pracowników pedagogicznych i samorządowych, w tym rodzajami wymaganych do zatrudnienia dokumentów.
Będzie możliwość zapoznania się z nowymi uprawnieniami pracowniczymi w związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 2023 r.
Będzie możliwość zadawania pytań.
Szkolenie szczególnie polecane nowo powołanym dyrektorom.

Uwaga! Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów kadrowych (umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia).

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. poznanie warunków prawidłowego sporządzania umów nawiązujących stosunek pracy;
 2. poznanie zasad przyznawania uprawnień pracowniczych;
 3. poznanie zasad udzielania urlopu uzupełniającego i urlopu dla poratowania zdrowia;
 4. poznanie warunków wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Treści:

 1. Zatrudnianie pracowników w świetle zmian w Kodeksie pracy:
 1. nowy wzór umowy o pracę;
 2. rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 1. Zatrudnianie nauczycieli:
 1. warunki zatrudnienia – wymagane dokumenty; 
 2. umowa przez mianowanie;
 3. zawieranie umów na czas nieokreślony;
 4. zawieranie umów na czas określony;
 5. umowa na zastępstwo;
 6. przekształcenie stosunku pracy;
 7. porozumienie zmieniające.
 1. Uprawnienia pracownicze w kontekście zmian w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela:
 1. związane z rodzicielstwem;
 2. urlop opiekuńczy;
 3. urlop z powodu działania siły wyższej;
 4. elastyczna organizacja czasu pracy.
 1. Urlopy pracownicze:
 1. urlop wypoczynkowy;
 2. urlop uzupełniający;
 3. urlop dla poratowania zdrowia.
 1. Zasady wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Osoba prowadząca: Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy – wieloletni dyrektor jednostki obsługującej szkoły i przedszkola (pod względem kadrowym, płacowym i  finansowo-księgowym), w tym realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.