Zmiany w prawie oświatowym od nowego roku szkolnego 2023/2024.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze zmianami, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego, wynikającymi między innymi ze zmiany niektórych rozporządzeń, np. w sprawie kształcenia uczniów ukraińskich, w sprawie nowych wzorów świadectw szkolnych.
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego to także nowe zadania dyrektora, które były zawieszone na czas epidemii.
Zmiany w Kodeksie pracy to nowe wzory wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem.
W trakcie szkolenia zostaną omówione procedowane obecnie zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie – Prawo oświatowe.
Będzie możliwość zadawania pytań.

Uwaga! Uczestnicy otrzymają przykładowe wzór zmian do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. wskazanie na zmiany w sprawie kształcenia uczniów ukraińskich i zmiany w innych rozporządzeniach;
 2. poznanie zasad przykazywania uczniom laptopów;
 3. wskazanie na obowiązki dyrektora po zakończeniu epidemii;
 4. przybliżenie procedowanych zmian w prawie oświatowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Uczeń ukraiński w szkole – jakie zmiany od 1 września 2023 r.?
 2. Laptop dla ucznia, bon dla nauczyciela – ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
 3. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie druków świadectw i arkuszy ocen.
 4. Obowiązki dyrektora po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 5. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – nowelizacja regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.
 6. Nowe wzory wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem.
 7. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 8. Nagroda specjalna dla nauczyciela z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
 9. Planowane zmiany w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 10. Planowanie zmiany w Karcie Nauczyciela i Prawie oświatowym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.