Zmiany w kodeksie pracy od 2023 r.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestniczy szkolenia zostaną zapoznani z najważniejszymi zmianami w prawie pracy, które w rzeczywistości powinny już nastąpić od sierpnia 2022 r., a niektóre z nich są dopiero obecnie procedowane. Do tych zmian należy zaliczyć między innymi kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej oraz uregulowanie zasad prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców. Zmiany Kodeksie (w tym zakresie) zostały uchwalone przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 r. Ustawa została przekazana 2 grudnia do Senatu i do podpisu Prezydenta. Senat zgłosił 4 poprawki (15 grudnia).

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy, które będą wprowadzone w 2023 r., to zmiany dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. W czasie szkolenia zostaną przedstawione planowane, najistotniejsze  zmiany w tym zakresie.

Będzie możliwość zadawania pytań.
Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowe wzory dokumentów w zakresie prewencyjnej kontroli pracowników  na obecność w ich organizmach alkoholu/środków działających podobnie jak alkohol oraz przykładowe zmiany w regulaminie pracy, w związku z możliwością świadczenia pracy w sposób zdalny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie pracy zdalnej i procedurami kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol
 2. omówienie nowych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem i elastyczną organizacją pracy
 3. omówienie zmian w regulaminie pracy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prewencyjna kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu:
 1. czy kontrola może dotyczyć tylko wybranych grup pracowników
 2. czy pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 
 3. jaka powinna być procedura wprowadzenia kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie 
 4. czy pracodawca będzie mógł wprowadzić prewencyjną kontrolę na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie jak alkohol
 5. procedura kontroli w organizmach pracowników środków działających podobnie jak alkohol.
 1. O pracy zdalnej w Kodeksie pracy:
 1. zasady pracy zdalnej 
 2. czy na wniosek pracownika pracodawca będzie zobowiązany wyrazić zgodę na pracę zdalną 
 3. kontrola świadczenia pracy w sposób zdalny 
 4. zasady ponoszenia przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej.
 1. Nowe uprawnienia pracownicze w związku ze zmianami w Kodeksie pracy:
 1. projektowane zmiany w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 2. rozszerzony zakres informowania o podstawowych warunkach pracy
 3. uprawnienia związane z rodzicielstwem, w tym elastyczna organizacja pracy dla pracowników będących rodzicami
 4. prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. 
 1. Zmiany wynikające z Ustawy o obronie ojczyzny oraz uprawnienia z tego wynikające.
 2. Przykładowa procedura kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol.
 3. Przykładowa procedura pracy zdalnej – zmiany w regulaminie pracy.
 

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.