Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie jako forma wsparcia wychowawczej roli rodziny.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Współczesny świat, to świat wielu nowych technologii, świat zmian, w którym łatwiej się zagubić, niż odnaleźć swoje miejsce. Młodzi ludzie – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie powinni być osamotnieni podczas poszukiwania właściwej drogi i odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Obserwowane coraz częściej wyraźne rozluźnienie kontaktów z najbliższymi, nie służy budowaniu właściwych relacji i zacieśnianiu więzi z najbliższymi. Rodzina, która powinna być miejscem wychowania i wsparcia młodego człowieka, często sama potrzebuje wsparcia. To wsparcie stara się zapewnić szkoła między innymi, poprzez realizację zajęć Wychowania do życia w rodzinie, ale również poprzez zintegrowane działania innych nauczycieli.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnicy szkolenia przeanalizują podstawę programową Wychowania do życia w rodzinie pod kątem treści nauczania dotyczących rodziny.
  2. Potrafią podać przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu rodziny na wychowanie dzieci.
  3. Będą umieli podać przykłady działań podejmowanych przez szkołę będących formą wsparcia współczesnej rodziny.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Krótka analiza podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie pod kątem treści dotyczących rodziny, korelacja z innymi zajęciami.
  2. Zadania i funkcje rodziny wobec wyzwań współczesnego świata.
  3. Możliwości wsparcia współczesnej rodziny poprzez właściwą organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie i inne działania szkoły.
  4. Omówienie przykładowych scenariuszy zajęć dotyczących omawianych zagadnień.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 15.00 do 18.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.