Wszystko o kontroli zarządczej w placówce oświatowej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i standardami kontroli zarządczej, kierownik jednostki budżetowej, którą jest także szkoła, realizując cele kontroli zarządczej dokonuje przeglądu i ewentualnej aktualizacji procedur kontroli zarządczej.
Zgodnie z zapisami prawa, dyrektor realizując kontrolę zarządczą dokonuje także corocznej samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej. W procesie kontroli zarządczej uczestniczą także pracownicy jednostki poprzez samooceny pracownicze.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość weryfikacji realizowanych u siebie zadań w zakresie sprawowania kontroli zarządczej, w kontekście zapisów ustawy i standardów Ministra Finansów. Zostanie omówiona dokumentacja kontroli zarządczej, która powinna znajdować się w szkole.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady corocznego dokumentowania wykonywania kontroli zarządczej przez kierownika jednostki.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzory dokumentowania kontroli zarządczej.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych procedur i dokumentów: arkuszy samooceny pracowników, arkusza samooceny sporządzanej przez kierownika jednostki, raportu z przeprowadzonej samooceny, arkusza analizy ryzyk, także w kontekście ochrony danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. System kontroli zarządczej w jednostce oświatowej.
  2. Zarządzanie ryzykiem, w tym reakcja na ryzyka.
  3. Procedury kontroli finansowej, w tym wydatkowania środków publicznych.
  4. Procedury likwidacji zużytych i zbędnych elementów majątku ruchomego.
  5. Procedury ochrony danych osobowych.
  6. Samoocena kontroli zarządczej – samooceny pracownicze, samoocena kierownika jednostki.
  7. Omówienie wzorów proponowanych dokumentów dotyczących sprawowania kontroli zarządczej.
  8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na dyrektorów szkół/przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online – odpowiedzi na czacie).
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.