NOWOŚĆ!

Szkolenie dla dyrektorów: Łagodzenie konfliktów metodą na zintegrowany zespół.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współczesne przywództwo edukacyjne wymaga liderów dobrze zarządzających placówką,  ale też ludźmi, którzy w niej pracują.  Dyrektor który potrafi budować bezpieczną atmosferę opartą na szacunku i zaufaniu, wie jak odpowiednio modelować zachowania nauczycieli poprzez właściwą komunikację i asertywną postawę sprzyjającą rozwiązywaniu trudnych spraw i motywowaniu do wzajemnej współpracy. 

Taki dyrektor może liczyć nie tylko na sukces edukacyjny i wychowawczy placówki, ale może też czerpać z własnej pracy przyjemność obniżającą poziom stresu i wypalenia zawodowego.

Niniejsze szkolenie poświęcone będzie wzmocnieniu niektórych kompetencji psychospołecznych przybliżających do lepszego zarządzania personelem.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia:

 • zrozumie, co kryje się pod pojęciem EQ i dlaczego jest ona ważnym zasobem dyrektora
 • pogłębi rozumienie emocji i ich wpływu na zachowania własne i innych ludzi
 • uświadomi sobie znaczenie i genezę różnorodnych przekonań i potrzeb oraz ich wpływu na osobnicze zachowania
 • dokona refleksji związanych z dynamiką rozwojową rady pedagogicznej, którą zarządza
 • pozna wyniki badań związanych z motywowaniem pracowników i angażowaniem ich do współpracy
 • dowie się, jak deeskalować konflikty wśród nauczycieli i skutecznie nimi zarządzać
 • podniesie własne umiejętności komunikacyjne przenoszące się na budowanie asertywnych relacji międzyludzkich.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Dyrektor to nie tylko organizator – dlaczego inteligencja emocjonalna jest ważną cechą lidera?
 • Pojawiają się trudne emocje… – dlaczego niektórych ludzi tak trudno jest zrozumieć?
 • Aby dobrze się razem pracowało – jak osobiste potrzeby nauczycieli uwzględniać w budowaniu współpracującego zespołu?
 • Wyzwolić energię nauczycieli – czym jest motywacja?
 • Konflikty są nieuniknione – jak zarządzać konfliktem i skutecznie go deeskalować?
 • Mówić to nie to samo, co porozumiewać się – w jaki sposób doskonalić umiejętności komunikacyjne?
 • Kluczowe słowo: szacunek – co warunkuje sukcesy osobiste i zespołowe we wzajemnej współpracy?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.