Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o nowym awansie zawodowym i ocenie pracy.

Scenariusz szkolenia w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

OPIS TEMATU:

     Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy stały się faktem. Już wiemy jak będzie przebiegał awans nauczycieli początkujących, a jak nauczycieli posiadających stopnie awansu zawodowego. Nie jest to jednak proste. Z pewnością wicedyrektorzy i dyrektorzy będą ogromnym wsparciem dla wszystkich awansujących się nauczycieli. Podczas szkolenia przedstawimy jak wygląda ścieżka awansu nauczyciela mianowanego a jak dyplomowanego. Jak będzie przebiegał awans obecnych kontraktowych i mianowanych. Jakie zadania będą realizować, jakimi umiejętnościami powinni się wykazać, aby awans zakończył się sukcesem. Podpowiemy jak wicedyrektor może wspierać swoich nauczycieli.
     Przedstawimy też bardzo dokładnie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Nowe rozporządzenie pokazuje inne podejście do oceny pracy. Pokażemy, jak oceniać nauczycieli, aby ocena wpłynęła na jakość ich pracy. Podamy przykładowe dokumenty niezbędne podczas oceny pracy. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik upewni się, jak nowe przepisy regulują ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli początkujących
 2. Będzie wiedział, jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać poszczególne stopnie awansu.
 3. Pozna skutki negatywnej opinii komisji.
 4. Potrafi zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 5. Zrozumie powiązanie awansu zawodowego z formą zatrudnienia.
 6. Potrafi jako wicedyrektor wspierać swoich nauczycieli.
 7. Pozna nowe zasady oceny pracy nauczycieli. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowy awans zawodowy nauczycieli początkujących.
 2. Przygotowanie do zawodu na stopień nauczyciela mianowanego, jego przebieg i warunki szczególne.
 3. Zadania mentora w przygotowaniu zawodowym nauczyciela rozpoczynającego pracę.
 4. Obowiązek prowadzenia zajęć w celu wzmocnienia umiejętności praktycznych.
 5. Zadania w nowym awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego
 6. Skutki pozytywnej i negatywnej opinii komisji na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i formę zatrudnienia
 7. Ocena pracy w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego z uwzględnieniem kryteriów zawartych w rozporządzeniu.
 8. Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, szczegółowe rozwiązania.
 9. Rola wicedyrektora w awansie zawodowym i nowej ocenie pracy. 

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół i placówek, dyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.