Ruch służbowy w oświacie – ważne rozwiązania w świetle prawa pracy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Znajomość czynności z zakresu prawa pracy, w szczególności tych  przydatnych w okresie ruchu służbowego, to warunek prawidłowego wypowiedzenia i rozwiązywania stosunku pracy, ale też uniknięcie ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami wypowiadania stosunku pracy  pracownikom pedagogicznym, określonymi w Karcie Nauczyciela, a także zakresem stosowania przepisów Kodeksu pracy.
Ustalenie kryteriów i ich przestrzeganie to warunek spełnienia warunków niedyskryminowania pracowników w przypadku konieczności wypowiedzenia stosunku pracy.
Będzie możliwość zapoznania się z zakresem konsultacji wypowiedzeń ze związkami zawodowymi.
Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów karowych.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia poznają warunki i zasady:

 1. prawidłowego sporządzania pism wypowiadających stosunek pracy;
 2. opracowania i wprowadzenia kryteriów wypowiadania stosunku pracy;
 3. współpracy ze związkami zawodowymi w zakresie indywidulanych spraw pracowniczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zanim wypowiedzenie warunków pracy i płacy:
 1. propozycja uśrednienia etatu – warunki, okres obowiązywania;
 2. propozycja ograniczenia wymiaru etatu.
 1. Wypowiadanie stosunku pracy w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy:
 1. zawartego przez mianowanie, na czas nieokreślony lub na czas określony;
 2. w okresie urlopu zdrowotnego nauczyciela.
 1. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracownika.
 2. Przeniesienie w stan nieczynny.
 3. Porozumienie zmieniające warunki pracy.
 4. Uzupełnianie etatu – rola organu prowadzącego.
 5. Ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy.
 6. Kryteria wypowiadania stosunku pracy.
 7. Współpraca ze związkami zawodowymi.
 8. Wypowiadanie stosunku pracy w świetle wyroków sądowych.
 9. Uprawnienia pracownicze w związku z najnowszymi zmianami w Kodeksie pracy, w tym:
 1. zmian w zakresie rozwiązywania stosunku pracy;
 2. uprawnień pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online -odpowiedzi na czacie)
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.