Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.
Szkolenie stacjonarne - Zamość.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo wzory zarządzeń i komunikatów dotyczących zwołania zebrania rady pedagogicznej, scenariusze rad pedagogicznych w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej, podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2023/24 , przykładowe arkusze analizy wyników klasyfikacji rocznej, wzory uchwał klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły, wzór zaświadczenia z oddziału przygotowawczego, propozycje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dotyczące uczniów niepełnosprawnych, wnioski i rekomendacje do dalszej pracy z uczniami, przykładowe opracowania i analizy poszczególnych obszarów pracy szkoły, gotowe opracowania wniosków z nadzoru, przykładowe uchwały wykorzystania wyników tego nadzoru, kluczowe informacje dyrektora o działalności pracy szkoły.

OPIS TEMATU:

Zakończenie roku szkolnego 2023/24 to czas na przeprowadzenie zgodnie z przepisami prawa klasyfikacji rocznej i końcowej, podjęcia uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji oraz ukończenia szkoły, a także czas podsumowań, weryfikacji działań szkoły, ustalania wniosków i rekomendacji, podsumowania nadzoru.
Podczas szkolenia przypomnimy Państwu jak w sprawny i skuteczny sposób przeprowadzić klasyfikację, o czym pamiętać, aby postępować zgodnie z przepisami prawa, co uwzględnić podczas zebrania rady pedagogicznej, zarówno klasyfikacyjnej jak i podsumowującej pracę szkoły. Podamy przykładowe wnioski z nadzoru, zaproponujemy rekomendacje, ciekawe rozwiązania oraz wskażemy narzędzia do efektywnego podsumowania pracy szkoły za rok szkolny 2023/24. Podamy materiały do analizy pracy zespołowej nauczycieli.
Udział w szkoleniu przyczyni się do wspólnego określenia zadań i kierunków podnoszących jakość pracy placówki w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że gotowe wzory będą inspiracją do twórczych rozwiązań w pracy dyrektora.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia potrafi zgodnie z przepisami prawa dokonać klasyfikacji rocznej i końcowej, opracować niezbędne zestawienia
 2. Będzie wiedział, jak sprawnie podsumować pracę zespołów, dokonać analizy
  i oceny własnej pracy, sformułować wnioski i ustalić rekomendacje.
 3. Potrafi dokonać podsumowania form nadzoru pedagogicznego, przedstawić wnioski i rekomendacje, pokazać efektywność jego sprawowania.
 4. Sprawnie przeprowadzi radę klasyfikacyjną i podsumowującą z niezbędnymi uchwałami, zapisami w protokole i wnioskami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Klasyfikacja roczna i końcowa w przepisach prawa:
 1. przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 2. ocenianie w nauczaniu indywidualnym,
 3. indywidualny program lub tok nauki,
 4. spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 5. przedłużenie etapu kształcenia,
 6. klasyfikacja i promocja cudzoziemców i uchodźców,
 7. egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe,
 8. zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen.
 1. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, przykładowe wzory opracowań.
 2. Zestawienia, analizy i wnioski – przykładowe opracowania wyników nauczania i wychowania.
 3. Przebieg rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej, porządek zebrania, niezbędne uchwały, zestawienia, analizy  porównawcze.
 4. Wyniki i wnioski z nowego nadzoru pedagogicznego – podanie gotowych opracowań.
 5. Informacja dyrektora o działalności szkoły – podanie przykładowych obszarów.
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania podsumowującego pracę szkoły w roku szkolnym 2023/24 – podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wyników nadzoru – wzór uchwały z propozycją realizacji wniosków.
 7. Sposób wypełniania dokumentacji szkolnej:  świadectw, arkuszy ocen, pozostałej dokumentacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00 – 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.