Nowy i dotychczasowy awans zawodowy nauczycieli zgodnie z przepisami prawa. Praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Zmiany zawarte w Karcie Nauczyciela, nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli wprowadzają zasadnicze różnice w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego nauczycieli i ocenie pracy.
     Szczególnej staranności wymaga analiza przepisów przejściowych dotycząca awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Podczas szkolenia wskażemy prawne rozwiązania w zakresie awansu, przeanalizujemy indywidualne przypadki dotyczące poszczególnych nauczycieli, będących w trakcie awansu i rozpoczynających ścieżkę awansu według nowych przepisów. Przypomnimy, jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego po zmianach w przepisach prawa, a jakie realizować zadania według ścieżki dotychczasowej. Przedstawimy możliwości skrócenia przygotowania do zawodu i uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Obecnym mianowanym wskażemy skrócona ścieżkę. Krótko omówimy ocenę pracy według nowych przepisów prawa, przedstawimy kryteria podstawowe i dodatkowe oceny pracy zawarte w nowym rozporządzeniu. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacze poznają przepisy prawa dotyczące zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy.
 2. Będą wiedzieli, jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać poszczególne stopnie awansu.
 3. Potrafią zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 4. Zaznajomią się z obowiązkowymi i dodatkowymi kryteriami oceny pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych – /tylko do 31 sierpnia 2027r. awans na stopień nauczyciela mianowanego po „staremu”/.
 2. Krótkie omówienie zadań nauczyciela kontraktowego według przepisów dotychczasowych.
 3. Nauczyciel początkujący – obowiązkowe prowadzenie zajęć w okresie przygotowania do zawodu i realizacja innych zadań.
 4. Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego – skutki negatywnej opinii komisji.
 5. Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych – krótszy okres pracy dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego do 31 sierpnia 2022 r.
 6. Nauczyciel dyplomowany, okres pracy, wymagania i dokumentacja.
 7. Nowe kryteria oceny pracy – powiązanie z awansem zawodowym.
 8. Zmiany w czasie pracy nauczycieli – konsultacje dla uczniów i rodziców.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.