Nowy awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela i dyrektora – praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Zmiany zawarte w Karcie Nauczyciela, nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli wprowadzają zasadnicze różnice w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego nauczycieli i ocenie pracy. Zmniejszona liczba stopni awansu zawodowego, nowe warunki zatrudnienia, pozytywna ocena przeprowadzonych zajęć i jej wpływ na zatrudnienie a także powiązanie awansu z oceną pracy to tylko niektóre z nich.
     Szczególnej staranności wymaga analiza przepisów przejściowych dotycząca awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Podczas szkolenia wskażemy prawne rozwiązania w zakresie awansu, przeanalizujemy indywidualne przypadki dotyczące poszczególnych nauczycieli, będących w trakcie awansu i rozpoczynających ścieżkę awansu według nowych przepisów. Przypomnimy, jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego po zmianach w przepisach prawa, a jakie realizować zadania według ścieżki dotychczasowej. Omówimy procedurę oceny pracy, w tym odwołanie od oceny, przedstawimy kryteria podstawowe i dodatkowe oceny pracy zawarte w nowym rozporządzeniu. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacze poznają przepisy prawa dotyczące zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy.
 2. Będą wiedzieli, jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać poszczególne stopnie awansu.
 3. Potrafią zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 4. Zaznajomią się z kryteriami oceny pracy i procedurą tej oceny.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel początkujący – przygotowanie do zawodu zamiast stażu.
 2. Obowiązkowe prowadzenie zajęć w okresie przygotowania do zawodu celem wzmocnienia umiejętności praktycznych nauczycieli.
 3. Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego – skutki negatywnej opinii komisji.
 4. Awans a forma zatrudnienia.
 5. Nauczyciel dyplomowany, okres pracy, wymagania i dokumentacja.
 6. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych – szczegółowa analiza różnych przypadków.
 7. Nowe kryteria oceny pracy powiązane z awansem zawodowym – procedura oceny.
 8. Zmiany w czasie pracy nauczycieli – konsultacje dla uczniów i rodziców.
 9. Zapytania słuchaczy i wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.