Kompendium wiedzy o nadzorze pedagogicznym na rok szkolny 2023/24 – plan nadzoru, sposób realizacji zadań. Gotowe narzędzia do dokumentowania nadzoru.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

        Nadzór pedagogiczny jest jednym z kluczowych zadań w pracy dyrektora. Ważne jest, aby był realizowany w sposób sprawny i zgodny z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.
      Podczas spotkania krótko omówiony zostanie plan nadzoru, szkoły i przedszkola,  jego prawidłowa budowa, ciekawy sposób przedstawienia nowego zakresu tematyki kontroli, obszarów wspomagania. Omówimy też obserwacje zajęć, zasady jej przeprowadzania. Zaproponujemy ciekawe arkusze obserwacji zarówno dla szkól i dla przedszkoli. Przyjrzymy się omówieniu zajęć i wnioskom z nich płynącym. Podpowiemy, jak je sformułować i kontrolować ich realizację, aby wpływała na podniesienie jakości pracy szkoły.
      Dyrektor, dla którego nadzór jest jednym z ważnych  zadań, po szkoleniu będzie realizował go profesjonalnie. Serdecznie zapraszamy.       

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna przykładowy plan nadzoru, uwzględniający wszystkie jego formy.
 2. Będzie tak nadzorował zawarte w nim zadania, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie
 3. Pozna ciekawe narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru.
 4. Potrafi wprowadzić konieczne zmiany w planie nadzoru, gdyby zaistnieje taka potrzeba.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego.
 2. Nadzór sprawowany przez dyrektora i organ nadzoru pedagogicznego – przedstawienie zadań.
 3. Omówienie przykładowych planów nadzoru dla szkół i przedszkoli.
 4. Różne narzędzia do kontroli – szczegółowa analiza.
 5. Wspomaganie nauczycieli wynikające z obserwacji, wniosków, informacji zwrotnej.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego – etapy obserwacji.
 7. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, specjalistycznych i innych.
 8. Sposób wprowadzenia zmian do planu nadzoru.
 9. Realizacja wyników i wniosków z nadzoru, formułowanie rekomendacji, podjęcie uchwały.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.