Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora. Kontrola bezpieczeństwa w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży stało się w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed szkołami.
Badania wskazują, że zagrożone poczucie bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży przyczynia się do powstawania różnych problemów edukacyjnych, wychowawczych, rozwojowych i zdrowotnych.
Z badań wynika także, że polscy piętnastolatkowie uważają się za nieszczęśliwych outsiderów, którzy w szkole nie czują się bezpiecznie. Według danych zebranych w badaniu PISA 26% polskich uczniów deklarowało, że co najmniej kilka razy w miesiącu doświadczało różnych form prześladowania czy znęcania się. Dało to Polsce piętnaste miejsce od końca na siedemdziesiąt dziewięć krajów biorących udział w badaniu.
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa nie odnosi się wyłącznie do aspektów technicznych oraz gwarantujących bezpieczeństwo fizyczne, ale w głównej mierze ba­­zuje na właściwym traktowaniu ucz­nia i dbałości o jego komfort psychiczny. Na nic bowiem zdadzą się wielostronicowe procedury interwencji pedagogicznych i obowiązujące różne regulaminy, jeśli uczeń czuje się w szkole zagrożony, spostrzega ją jako miejsce, gdzie doświadcza krzywd emocjonalnych i psychicznych nie tylko ze strony rówieśników.
O bezpieczeństwo w szkole, w pierwszej kolejności powinni zadbać dyrektorzy i nauczyciele, a także pozostali pracownicy. Zakres stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie placówki oświatowej w kontekście odpowiedzialności prawnej, jest uzależniony od pełnionej w szkole funkcji.
W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady i warunki  bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów.
Będzie możliwość zadawania pytań. Uczestniczy otrzymają również wzory wybranych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa w szkole.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Przypomnienie obowiązków szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
  2. Uczestnik pozna zasady zapewniania bezpieczeństwa w relacjach rówieśniczych i asymetrycznych.
  3. Uczestnik szkolenia pozna obowiązki pracowników w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, w kontekście pełnionych funkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa w prawie oświatowym.
  2. O bezpieczeństwie psychicznym ucznia – warunki i zadania szkoły.
  3. Przykładowe rozwiązania i działania zapewniające bezpieczeństwo.
  4. Obowiązki nauczycieli służące zapewnianiu bezpieczeństwa.
  5. Zadania pracowników szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.
  6. Kontrola bezpieczeństwa w szkole. Wnioski z kontroli prowadzonych przez NIK o bezpieczeństwie uczniów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkól i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.