Zrozumieć nastolatka - jego świat, potrzeby i problemy.

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

OPIS TEMATU:

     Kim jest współczesny nastolatek? Jak poznać i zrozumieć świat z jego perspektywy? Jakie wartości uznaje za ważne? Czym się interesuje? Z jakimi problemami się boryka? Jak skutecznie się z nim porozumiewać?
     Podczas szkolenia spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania i pewnie na wiele jeszcze innych. Zostanie przybliżona charakterystyka młodego człowieka w okresie adolescencji, jego potrzeby, problemy, trudności. Omówione zostaną zasady budowania relacji z nastolatkiem, opartej na szacunku i zaufaniu, w tym elementy skutecznej komunikacji. Przyjrzymy się symptomom najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych oraz formom i sposobom pomocy młodemu człowiekowi, jego rodzicom w szkole, placówce oświatowej. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, metod, technik, narzędzi w pracy psychologiczno-pedagogicznej z nastolatkami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, dotyczącą okresu adolescencji.
 2. Pozna wartości, potrzeby, problemy, zagrożenia i najczęściej pojawiające się zaburzenia emocjonalne nastolatków.
 3. Wiedzieć będzie jak skutecznie porozumiewać się i budować relacje z młodymi ludźmi.
 4. Wiedzieć, w jaki sposób można pomóc nastolatkom i ich rodzicom na terenie szkoły, placówki oświatowej w przypadku pojawiających się problemów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Kim jest współczesny nastolatek? – charakterystyka z uwzględnieniem perspektywy młodych ludzi.
 2. Potrzeby, zagrożenia, najczęstsze problemy młodych ludzi w okresie adolescencji.
 3. Jak rozmawiać z współczesnym nastolatkiem?
 4. Budowanie relacji opartej na szacunku i zaufaniu z młodym człowiekiem.
 5. Formy pomocy, wybrane skuteczne metody, techniki, narzędzia w pracy psychologiczno – pedagogicznej nastolatkami, przykłady dobrych praktyk.
 6. Współpraca z rodzicami nastolatków w przypadku pojawiających się problemów.
 7. Pytania, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Psycholodzy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, wychowawcy.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas spotkania – 4 godz. dydaktyczne: 3 godz. – szkolenie, 1 godz. – dyskusja, wymiana doświadczeń zawodowych, umożliwienie zgłaszania problemów w pracy zawodowej i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.