Forum psychologów i pedagogów pracujących w placówkach oświatowych

Wznawiamy działalność Forum psychologów i pedagogów pracujących w palcówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach, ośrodkach, poradniach.
   Do udziału w Forum zapraszamy również logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi
i młodzieżą.
   W ramach Forum odbywać się będą cykliczne spotkania szkoleniowe oraz poświęcone wymianie doświadczeń i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań pojawiających się problemów w pracy zawodowej.

 Główne cele Forum:

  • poszerzenie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej
  • poszerzenie kompetencji zawodowych, szczególnie w rozwiązywaniu problemów emocjonalno – społecznych oraz trudności wychowawczych uczniów
  • wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody, techniki i narzędzia w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
  • wymiana doświadczeń zawodowych
  • prezentacja przykładów dobrych praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami
  • uzyskanie wsparcia i pomocy

   Spotkania w ramach Forum odbywać się będą raz na dwa miesiące. Każde będzie trwało 4 godz. dydaktyczne (3 godz. zegarowe) i będzie się składało z dwóch części:

I część – szkolenie – 3 godz. dydaktyczne
II część – dyskusja, wymiana doświadczeń zawodowych, umożliwienie zgłaszania problemów w pracy zawodowej i wspólne poszukiwanie rozwiązań – 1 godz. dydaktyczna

  Po każdym spotkaniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.
Na spotkania zapraszani będą specjaliści i eksperci zewnętrzni, pracujący z dziećmi i młodzieżą borykająca się z różnymi zaburzeniami i problemami.


Jako pierwsze szkolenie z cyklu proponujemy:
Planowanie pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku 2022/2023.
Termin szkolenia online – 19.X. 2022 r. godz. 12.00 – 15.00

Drugie szkolenie to:
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapobieganie samookaleczeniom i próbom samobójczym.
Termin szkolenia online – 09.XI. 2022 r. godz. 12.00 – 15.00

Trzecie szkolenie to:
Zrozumieć nastolatka – jego świat, potrzeby i problemy.
Termin szkolenia – 14.XII. 2022 r. godz. 12.00 – 15.00

Czwarte szkolenie to:
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów w szkole podstawowej – ważne zadanie specjalistów.
Termin szkolenia – 01.III. 2023 r. godz. 12.00 – 15.00

Piąte szkolenie to:
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem metody wspólnej sprawy.
Termin szkolenia – 10.V. 2023 r. godz. 9.00 – 13.00

Prowadzący – Anna Polak
Psycholog, pedagog, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka, terapeutka w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Od 25 lat zawodowo związana jest z dziećmi i młodzieżą, której pomaga w trudnościach oraz wspiera w rozwoju. Wspiera również rodziców w budowaniu dobrych relacji z własnymi dziećmi, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Serdecznie zapraszamy.