Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność – cz. IV

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Dyrektor na starcie"

OPIS TEMATU:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola, ale nie tylko. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rodzajami decyzji podejmowanych przez dyrektora.
Podczas szkolenia zostaną omówione prawa i obowiązki nauczycieli.
Zostaną omówione zasady sporządzania arkusza organizacji i zasady wypowiadania stosunków pracy w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również przykładowe wzory dokumentów: decyzji, przykładowy zakres obowiązków nauczyciela, wzory pism w zakresie wypowiadania stosunku pracy oraz kryteriów doboru nauczyciela do zwolnienia w trybie art. 20 KN

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z:
  a) procedurami przygotowania i wydania decyzji administracyjnej
  b) zasadami opracowania arkusza organizacji
  c) zasadami rozwiązywania stosunku pracy w trybie KN i Kodeksu pracy.
 2. Zostaną przedstawione kompetencje dyrektora w zakresie przygotowania i wdrożenia kryteriów doboru pracowników do rozwiązania stosunku pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Decyzje dyrektora, w tym w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Obowiązki nauczycieli.
 3. Zasady opracowania projektu arkusza organizacji.
 4. Wypowiadanie stosunków pracy w świetle przepisów ustawy – Karta Nauczyciela i wyroków sądowych – kryteria doboru pracowników do wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielom.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.