Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność – cz. III

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Dyrektor na starcie"

OPIS TEMATU:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola, ale nie tylko.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami odpowiedzialności prawnej – porządkowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
Podczas szkolenia zostaną omówione wybrane motywy dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów oraz obowiązki dyrektora w kontekście zgłoszenia naruszenia prawa.
Będzie możliwość zadawania pytań.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również przykładowe wzory dokumentów: procedurę przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa, regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin wydatkowania środków zakładowego funduszu socjalnego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z:
  a) zasadami odpowiedzialności prawnej,
  b) procedurami ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa,
  c) uprawnieniami pracowniczymi w świetle prawa pracy.
 2. Omówienie obowiązków dyrektora wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady odpowiedzialności prawnej, rodzaje odpowiedzialności prawnej.
 2. Obowiązki dyrektora w świetle dyrektywy o ochronie sygnalistów – wewnętrzne procedury przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa.
 3. Uprawnienia pracownicze.
 4. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
 5. Zasady administrowania środkami zakładowego funduszu socjalnego.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.