Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność – cz. II

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Dyrektor na starcie"

OPIS TEMATU:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola, ale nie tylko.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi przepisami ustawy o finansach publicznych w aspekcie kontroli zarządczej. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady sprawowania kontroli zarządczej przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych w aspekcie standardów kontroli zarządczej.
Zostaną również omówione zadania dyrektora jako administratora obiektów szkolnych/przedszkolnych , w tym w zakresie bhp, oraz jako administratora danych osobowych w kontekście RODO.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również przykładowe wzory dokumentów: procedur kontroli zarządczej, procedury ewakuacji na wypadek zagrożenia oraz procedur ochrony danych osobowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z:
  a) procedurami wykonywania kontroli zarządczej,
  b) podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania pracy przez nauczyciela oraz bezpiecznymi warunkami nauki
  c) zasadami ewakuacji na wypadek zagrożeń.
 2. Słuchacz pozna obowiązki i kompetencje dyrektora jako administratora obiektów szkolnych.
 3. Będzie znal wybrane przepisy RODO.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wykonywanie kontroli zarządczej.
 2. Odpowiedzialność dyrektora za bezpieczeństwo uczniów i pracowników.
 3. Procedury bezpieczeństwa w świetle przepisów ppoż., w tym procedury ewakuacji na wypadek zagrożeń.
 4. Zadania dyrektora jako administratora obiektów szkolnych.
 5. Zadania dyrektora jako administratora danych osobowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.