Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. I

Scenariusz szkolenia w ramach cyklu „Dyrektor na starcie"

OPIS TEMATU:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola, ale nie tylko.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi, podstawowymi zapisami prawa, których przestrzeganie  uchroni dyrektora przed konsekwencjami ewentualnych uchybień przepisom.

Zostaną przedstawione zasady zatrudniania pracowników, w tym w świetle zmian w Karcie Nauczyciela oraz  zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, kto może realizować awans zawodowy według przepisów dotychczasowych.

Będzie możliwość zadawania pytań.

Uczestnicy szkolenia otrzymają również przykładowe wzory dokumentów: umów o pracę,  zarządzenia w sprawie ocen pracowników niepedagogicznych oraz procedury wydatkowania środków publicznych do 130 tys. zł

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami:
  a) zatrudniania nauczycieli, także w świetle zmian w KN,
  b) pracowników samorządowych, w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 2. Słuchacz pozna zasady prowadzenia akt osobowych.
 3. Będzie znal uprawnienia pracownicze wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
 4. Uczestnik pozna zasady wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasady odpowiedzialności za nieprawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie pracowników:
  1) nauczycieli w świetle przepisów Karty Nauczyciela;
  2) pracowników samorządowych.
 2. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r., w tym w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i oceny pracy.
 3. Prowadzenie akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.
 4. Zasady wydatkowania środków publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych i ustawy – Prawo zamówień publicznych:
  1) wydatkowanie środków do 130 tys. zł;
  2) rejestr umów w świetle zmian w ustawie o finansach publicznych;
  3) wydatkowanie środków w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Odpowiedzialność dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.