Rozpoczynamy cykl szkoleń pt. „Dyrektor na starcie”

Szkolenia dedykowane są przede wszystkim dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi, podstawowymi zapisami prawa, których przestrzeganie uchroni dyrektora przed konsekwencjami ewentualnych uchybień przepisom.
Nauczyciel, który rozpoczyna pracę na stanowisku dyrektora, powinien zapoznać się z wybranymi przepisami prawa oświatowego oraz przepisami prawa obowiązującymi w sektorze finansów publicznych i przepisami Kodeksu pracy.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również przykładowe wzory dokumentów wewnątrzszkolnych.


Jako pierwsze szkolenie z cyklu proponujemy:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. I
Termin szkolenia online – 23.IX. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Drugie szkolenie to:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. II
Termin szkolenia online – 21.X. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Trzecie szkolenie to:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. III
Termin szkolenia – 25.XI. 2022 r. godz. 9.00 – 13.00

Czwarte szkolenie to:
Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. IV
Termin szkolenia – 03.III. 2023 r. godz. 9.00 – 13.00

Szkolenia prowadzi:
Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.

Serdecznie zapraszamy.