Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia słuchacze otrzymują m.in. przykładowy regulamin pracy z załącznikami, w tym procedury antymobbingowe, uwzględniający aktualne zmiany w przepisach prawa pracy, oraz projekt regulaminu wynagradzania.

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z przepisami prawa pracy, w tym dotyczącymi opracowania i wdrożenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

Podczas szkolenia zostanie omówiony przykładowy regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: przykładowy regulamin pracy, z załącznikami oraz przykładowe zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur antymobbingowych, a także przykładowy regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z systemami czasu pracy i rozkładami czasu pracy.
 2. Pozna procedury w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych w świetle RODO.
 3. Na podstawie otrzymanych dokumentów potrafi zmodyfikować obowiązujący w szkole regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Regulaminu pracy:
  1) prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników;
  2) organizacja pracy;
  3) wyposażenie pracowników odzież i obuwie robocze;
  4) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe;
  5) prace wzbronione pracownikom młodocianym oraz kobietom;
  6) obowiązki dotyczące bhp, ppoż. sposób informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
 2. Fakultatywne zapisy w regulaminie pracy.
 3. Procedury antymobbingowe.
 4. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – co musi, a co może być zawarte? w regulaminie wynagradzania.
 5. Czy pomimo braku obowiązku posiadania regulaminu pracy, czy warto go mieć?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.