Co powinien zawierać regulamin pracy i wynagradzania?
Gotowe wzory regulaminów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze zmianami w Kodeksie pracy, które nastąpiły w 2023 r.  i mają wpływ na treść regulaminu pracy oraz wskazują na konieczność wdrożenia regulaminu pracy zdalnej.
Zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych to konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującym u pracodawcy regulaminie wynagradzanie tej grupy pracowników.
Podczas szkolenia zostanie omówiony przykładowy regulamin pracy i regulamin wynagradzania, uwzględniający zmiany w prawie, które nastąpiły w 2023 r.
Oprócz zmian, które mają wpływ na regulamin pracy i regulamin wynagradzania, powstała również konieczność  wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej.

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: przykładowy regulamin pracy uwzględniający zmiany w prawie pracy, przykładowy regulamin wynagradzania pracowników samorządowych po zmianach w prawie, jak również przykładowe zarządzenie w sprawie pracy zdalnej.
Bonusem jest przykładowe zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur antymobbingowych.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Pozna zmiany w prawie pracy, które nastąpiły w 2023 r.
 2. Na podstawie otrzymanych dokumentów potrafi zmodyfikować obowiązujący w szkole regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Regulaminu pracy:
  1) prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
  2) organizacja pracy
  3) wyposażenie pracowników odzież i obuwie robocze
  4) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe
  5) prace wzbronione pracownikom młodocianym oraz kobietom
  6) obowiązki dotyczące bhp, ppoż. sposób informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
  7) kontrola pracowników na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol.
 2. Fakultatywne zapisy w regulaminie pracy.
 3. Regulamin (procedury) pracy zdalnej.
 4. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych po zmianach w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych – co musi, a co może być zawarte w regulaminie wynagradzania.
 5. Czy pomimo braku obowiązku posiadania regulaminu pracy, warto go mieć?
 6. Dlaczego warto posiadać procedury antymobbingowe?

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkól i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.