Awans zawodowy – przypomnienie w pytaniach i odpowiedziach.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia odpowiemy dyrektorom i nauczycielom w sposób wyczerpujący na nurtujące ich pytania dotyczące awansu zawodowego. Wskażemy dokumenty niezbędne do prawidłowego zakończenia i przebiegu awansu zawodowego, pomożemy w ustaleniu podstawy prawnej dotyczącej sprawozdania, oceny dorobku zawodowego i oceny pracy. Podamy przykładowe opracowania ocen dorobku zawodowego i oceny pracy . Postaramy się rozwiązać każdy przypadek dotyczący awansu zawodowego zgodnie z obowiązującym prawem.

OPIS TEMATU:

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele!

Organizujemy to szkolenie, ponieważ do firmy docierają codziennie liczne pytania związane z awansem zawodowym a ze względu na bieżącą pracę placówki nie jesteśmy w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć. 
Przypominamy, że 31 maja większość z was kończy awanse zawodowe, dlatego pojawiają się te pytania i wątpliwości. Zastanawiacie się nad podstawą prawną pisząc sprawozdanie,
a także formułując dla nauczycieli ocenę dorobku zawodowego czy ocenę pracy. Często pytania dotyczą nauczyciela początkującego, który też powinien otrzymać ocenę pracy,  wcześniej jednak poprowadzić określone zajęcia. Jakie pisma i do kogo kierować, co powinno się znaleźć w dokumentacji  szkoły/przedszkola podpowiemy podczas szkolenia. Będziecie mogli Państwo w trakcie szkolenia zadawać nurtujące Was pytania, odpowiemy na każde, wskażemy zgodne z prawem rozwiązania.  Wspólnie prześledzimy każdą ścieżkę awansu zawodowego. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik uzyska odpowiedź na zadawane pytania.
 2. Pozna przepisy prawa dotyczące jego ścieżki awansu zawodowego.
 3. Będzie wiedział, jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać poszczególne stopnie awansu.
 4. Potrafi zinterpretować przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.
 5. Zrozumie powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel początkujący – przebieg awansu i szczegółowa realizacja zadań.
 2. Obowiązek prowadzenia zajęć – jak dokumentować.
 3. Awans nauczyciela mianowanego według dotychczasowych zasad.
 4. Mianowanie po nowemu – realizacja niezbędnych zadań.
 5. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych – szczegółowe rozwiązania.
 6. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli – jak sformułować.
 7. Ocena pracy w awansie zawodowym – przykładowe rozwiązania.
 8. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.