Profesjonalny sekretariat w szkole; prowadzenie spraw kancelaryjnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Sekretariat szkoły to jej „wizytówka” stąd osoba tam pracująca powinna być kompetentna. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu „odświeżyć” wiedzę na ten temat.
Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy prawa oświatowego i odnosi się do wszystkich aspektów pracy na stanowisku sekretarz szkoły (referenta).

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz pozna zakres obowiązków i zasady organizacji pracy sekretariatu.
 2. Będzie wiedział kiedy w pracy szkoły/placówki stosować przepisy prawa w szczególności przepisy KPA.
 3. Uczestnik dowie się jak zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Będzie wiedział jak stosować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykazu akt, instrukcję składnicy akt.
 5. Nabędzie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Stanowisko sekretarza szkoły – zadania, obowiązki, uprawnienia,
 2. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej,
 3. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych; korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, stosowanie KPA,
 4. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii;
 5. Zasady wydawania odpisów arkusza ocen i zaświadczeń o przebiegu nauczania,
 6. Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole,
 7. Nadzór nad obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem przygotowania przedszkolnego szkolny i obowiązkiem nauki.
 8. Przygotowanie decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.
 9. Podsumowanie – panel dyskusyjny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sekretariatach szkół/placówek lub przygotowujących się do objęcia tef funkcji.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.